ScotCat logo

Uneix-te! Fes-te soci

Gràcies pel teu interès en fer-te soci de ScotCat

Només cal tenir curiositat per la cultura escocesa i catalana i ganes de passar-ho bé tot participant i, fins i tot, aportant idees i propostes si es vol.
Només cal emplenar i reenviar el formulari adjunt amb les dades personals. Després ens posarem en contacte per completar el procés.
La quota anual de soci/donatiu (any 2017) és de 10 euros que serveixen per a cobrir despeses de l’associació en concepte de manteniment de web i de gestions d’activitats. La quota dona dret als aspectes detallats en l’apartat “Que fem”.

.

(*) Informació obligatoria

Autoritzo a SCOTCAT/ASSOCIACIÓ D'AMISTAT ENTRE CATALUNYA I ESCòCIA a presentar un rebut anual de 10 euros en el moment de formalitzar i enviar aquest formulari,i a que les meves dades personals estiguin incorporades en un fitxer propietat de l ’Associació. En qualsevol moment es podrá exercir el dret de cancelació i rectificació de les dades,via notificació per correu electronic a info@scotcat.cat

Moltes gràcies pel teu suport!

Contacte

Barcelona, Catalunya